Synnytyksen ABC

36 posts

Synnytyksen ABC on verkkovalmennus, joka tarjoaa laajan synnytysvalmennuskokonaisuuden.

Synnytyksen ABC sisältää mm. seuraavaa:

Synnytyksen käynnistyminen (käynnistymisen merkit: mm. supistukset, lapsiveden meno tai tihkuminen, limatulppa)
Synnytyksen käynnistäminen (pehmeät keinot ja lääketieteelliset)
Synnytyksen vaiheet (harjoitussupistukset, avautumisvaihe, latenssivaihe, aktiinen synnytys, siirtymävaihe, ponnistusvaihe, jälkeisvaihe)
Synnytyksen edistyminen (vauvan kiinnittyminen, vauvan laskeutuminen, kohdunkaulan pehmeneminen ja lyhentyminen, kohdunsuun avautuminen, vauvan kääntyminen lantiossa)
Kivunlievitys (sis. luonnolliset ja pehmeät kivunlievitykset sekä lääkkeelliset, mm. epiduraali)
Oma valmistautuminen (mm. mitä mukaan sairaalaan eli sairaalakassi, synnytystoivelista, tukihenkilön vinkit, …)
Sairaalan toimenpiteet ja erityistilanteet synnytyksessä (mm. laktaatti, oksitosiini, sydänäänikäyrän seuraaminen, keisarileikkaus)
Ensi-imetys, imetyksen ensipäivät
Vauvan normaali olemus synnytyksen jälkeen
Äidin palautuminen
Vauvan hoito

Synnytyksen ABC verkkovalmennus eroaa synnytyssairaaloiden omista valmennusvideoista sillä, että 1) sisältö on laajempi ja 2) synnytysvalmentaja on läsnä.
Valtioneuvoston vaatimukset synnytysvalmennukselle ovat seuraavat:

kokonaisvaltainen ja myönteinen synnytyskokemus
Synnytyksen kulku
Hallinnantunne ja kivunlievitysmenetelmät
Synnyttäjä aktiivisena toimijana
Tavallisimmat lääketieteelliset interventiot synnytyksen aikana
Ensihetket ja -päivät synnytyksen jälkeen
Yhteydenotto synnytyssairaalaan käytäntöjen mukaisesti/tarvittaessa ja synnyttämään lähdön ohjaus

Synnytyksen ABC sisältää kaikki nämä tavoitteet. Kurssi valmistaa hyvin synnytyksen latenssivaiheeseen ja miten synnyttäjä voi helpottaa oloaan jo kotona. Kurssin tiedoilla vanhemmat pystyvät rauhallisin mielin rentoutumaan kotona mahdollisimman pitkään ja he osaavat käyttää monia pehmeitä keinoja kivunlievitykseen. Sairaalaan siirryttyään vanhemmat ovat tietoisia sairaalan vaihtoehdoista ja yleisimmistä toimenpiteistä, mikä helpottaa kätilön työtä. Kurssilla on myös tietoa äidin palautumisesta, imetyksestä ja vauvan hoidosta. Vanhemmat voivat lukea näitä lapsivuodeaikana vaikka keskellä yötä, jos tarvetta ilmenee.

Erityisesti kurssilla kerrotut perustelut motivoivat vanhempia valmistautumaan synnytykseen.

Neuvolan synnytysvalmennus voi täydentyä selkeällä ja helppokäyttöisellä verkkovalmennuksella.
Tämä kurssi eroaa sairaalan esittelyvideoista ja neuvoloiden kotisivuista sillä, että synnytysvalmentaja on aina tavoitettavissa. Kurssi ei ole vain staattinen kokoelma videoita. Olen aktiivisesti mukana kurssilla vastaamassa kysymyksiin, keskustelemassa Facebook-ryhmässä, minulle voi soittaa tai laittaa sähköpostia. Suurin osa vastauksista tulee saman päivän aikana. Tämä helpottaa niin neuvolan terveydenhoitajien kuin synnytyssairaalan kätilöiden työtä.
Synnytyksen ABC on kehitetty yhdessä vanhempien, neuvolan terveydenhoitajien ja kätilöiden kanssa. Siinä on otettu huomioon eri perhetilanteet ja erilaiset tavat synnyttää. Se tarjotaa neutraalia, tutkimuksiin perustuvaa tietoa synnytyksestä eikä ohjaa mihinkään tiettyyn tapaan synnyttää.

Tule Synnytyksen ABC verkkovalmennukseen tästä!