synnyttäjä, vauva ja doula synnytyksen jälkeen

Mikä on doula? Mitä doula tekee?

DOULA on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkisätä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen. Hän tarjoaa läsnäoloa, tukea, turvaa, ideoita, kivunlievitystä ja tukea synnyttäjälle ja hänen tukihenkilölle. Doulan kanssa perhe tuntee olonsa turvallisemmaksi, mikä edistää synnytystä.

Doula on keskustelukumppani, olkapää, tsemppaaja ja valmentaja, joka tukee synnyttäjän roolia aktiivisena synnyttäjänä.

Doula ei koskaan tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, diagnosoi tai ohjaa synnyttäjää halumaansa suuntaan. Hän ei mittaa verenpaineita, ruumiinlämpöä tai kokeile miten päin vauva on. Jos doulalla on muita koulutuksia, joiden perusteella hän voi näitä toimenpiteitä tehdä, siitä tulee sopia asiakkaan kanssa ja doulalla tulee olla kyseinen koulutus.

Iltalehti doula Marjaana 2
Doulan työtehtävät ovat monipuolisia. Tässä iltalehden kuvakooste Doula Marjaanan työstä doulana

Iltalehden doula-artikkelin pääset lukemaan tästä.

Doula voimaannuttaa synnyttäjää tekemään päätöksiä omasta hoidostaan ja tarjoaa tietoa ja keskustelukumppanin päätöksenteon avuksi. Hän työskentelee yhteistyössä kätilön ja lääkärin kanssa parhaimman mahdollisen synnytyskokemuksen eteen. Doulan tuki ja turva on erityisen tärkeä muutostilanteissa, joissa hän pystyy tukemaan synnyttäjää selvittämään kyseinen tilanne ja auttaa synnyttäjää tekemään päätöksiä tarjoten tietoa. Doulan kanssa muuttunut tilanne on usein helpompi hyväksyä ja tiedostat mitä voit uudessa tilanteessa tehdä.

Täältä voit katsoa doulantyöstä kertovat ILTV videon.

Doulien lyhyt historia

Kautta historian synnyttäjää on tukenut nainen (tai useampi). Yleensä yhteisön synnyttäneet naiset. Tästä tavasta alettiin luopumaan, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin ja käytäntöä alettiin rajoittamaan. 1990-luvun alussa lääkärit Kennell ja Klaus huomasivat imetykseen liittyvässä tutkimuksessaan synnytyksen aikaisen jatkuvan tuen edistävän synnytyksen kulkua, vähentävän komplikaatioita sekä lisäävän synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen sekä lisäävän imetyksen onnistumista. Tästä tutkimuksesta sai alkunsa modernin doulauksen kasvu ja DONA International.

Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä 90-luvun alusta asti. Vuonna 2010 Suomessa aloittivat ensimmäiset ammattidoulat, jotka olivat saaneet doulakoulutuksen ulkomailta. Nyt Suomessa on kaksi kansainväliset standardit täyttävää doulakoulutusta sertifiointiin asti, Suomen Doulat ry:n Minustako Doula? -koulutuspäivä sekä lukuisia muita eri mittaisia ja laajuisia koulutuksia doulille. Tällä hetkellä doulia on noin 350 eri puolilla Suomea toimien melkein jokaisessa synnytyssairaalassa.

Marjaana Siivola on pohjois-Euroopan DONA Internationalin doulakouluttaja ja Doulesin koulutus on ainut, missä voi opiskella kansainväliseen doulasertifiointiin asti.

The Week: Birth doulas are misunderstood. Here’s what we actually do.

Kuka voi olla doula?

Doula ei ole suojattu nimike, joten kaikilla on oikeus käyttää itsestään nimitystä doula. Doulan on kuitenkin hyvä olla tietoinen synnytyksen kulusta, erilaisista kivunlievityksistä, toimenkuvasta ja sen rajoituksista ja hänen tulee jättää omat synnytyskokemuksensa doulattavan synnytyksen ulkopuolelle. Doulatessa keskitytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen naisen synnytystä hänen toiveidensa mukaisesti.

Kannattaa tutustua doulan doulakoulutukseen ja sertifiointiin. Sertifiointi takaa perheelle sen, että doula on käynyt doulaukseen liittyvän koulutuksen, hän on opiskellut doulaukseen liittyviä muita taitoja ja hänellä on käytännön kokemusta synnytyksestä doulana.

Doula Marjaana Naistenklinikalla
Doula Marjaana Naistenklinikalla

Sertifioitu doula on käynyt doulakoulutuksen ja sen jälkeen jatkanut kouluttautumistaan järjestelmän vaatimalla tavalla. Yhteistä sertifiointiohjelmille on kokemuksen kartuttaminen synnytyksistä doulan ominaisuudessa, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä lisäkurssien käyminen mm. synnytyksen fysiologiasta sekä imetyksestä. Yleisimpiä sertifiointeja Suomessa ovat Doulakka ja DONA International.

Doules tarjoaa DONA Internationalin kansainvälisesti laajasti tunnustettua koulutusta ja sertifiointia.

Täältä löydät koulutuksen käyneitä sekä sertifioituneita doulia.

DONA sertifioitu doula
DONA Internationalin sertifioidut doulat tuntee tästä merkistä.

Vapaaehtoinen doula doulaa korvauksetta tai lähes korvauksetta. Vapaaehtoinen doula voi toimia ilman koulutusta, hän voi olla käynyt doulakoulutuksen tai hän voi olla sertifioitu doula.

Ammattidoula tarjoaa doulapalvelua korvausta vastaan, maksaa siitä valtion vaatimat pakolliset sivukulut (mm. verot).  Voi olla ilman koulutusta, koulutettu tai sertifioitu doula.

YLE: Myös kumppani saa synnytyksessä tukea doulalta: “Jäi fiilis että synnytimme lapsen yhdessä”

Synnytysdoulan toimenkuva

Suomen Doulat ry:n synnytysdoulan toimenkuva on kirjoitettu isoimpien kansainvälisten doula organisaatioiden toimenkuvan pohjalta (DONA, CAPPA, ja DoulaUK) suomalaiseen järjestelmään sopivaksi. Toimenkuvan kirjoitti Suomen Doulat ry:lle Marjaana Siivola yhdessä useiden Suomessa toimivien doularyhmittymien kanssa ja se on Kätilöliiton hyväksymä.

Synnytysdoulan toimenkuva

Doulatutkimuksia

Cochrane Review:n laajan, yli 15 000 synnyttäjää, koskeneen tutkimuksen mukaan jatkuvalla  läsnäololla oli seuraavia vaikutuksia (Hodgnett et al, 2013, Continuous support for women during childbirth):

– Tarvittiin 31% vähemmän synteettistä oksitosiinia
– 28% pienempi riski päätyä synnytyksessä keisarileikkaukseen
– 12% enemmän spontaanisti käynnistyneitä alatiesynnytyksiä
– 9% vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä kuten epiduraalia
– 14% harvemmin lapsi joutui toiselle osastolle
– 34% pienempi todennäköisyys huonolle synnytyskokemukselle.

Nämä hyödyt tulivat esille parhaiten silloin, kun tukea on mahdollisen puolison lisäksi antanut henkilö, joka ei ollut sairaalan työntekijä eikä synnyttäjän omasta sosiaalisesta piiristä vaan oli perheen ja sairaalan ulkopuolinen tukihenkilö eli doula.

Continuous support during labour may improve outcomes for women and infants, including increased spontaneous vaginal birth, shorter duration of labour, and decreased caesarean birth, instrumental vaginal birth, use of any analgesia, use of regional analgesia, low five-minute Apgar score and negative feelings about childbirth experiences. We found no evidence of harms of continuous labour support.

American Journal of Public Health lehdessä julkaistun doulatutkimuken “Doula Care, Birth Outcomes, and Costs Among Medicaid Beneficiaries” (Katy Kozhimannil, 2013) mukaan doulan tarjoaminen sitä haluaville perheille säästää synnytyksenhoidon kuluja.

State Medicaid programs should consider offering coverage for birth doulas to realize potential cost savings associated with reduced cesarean rates.


WHO suosittelee synnytykseen jatkuvaa tukea sen tuomien hyötyjen ja kustannustehokkuuden vuoksi (WHO 2016). Doulapalvelut on laajentumassa ympäri maailmaa ja se on jo osa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita mm. Islannissa, Hollannissa ja osassa Yhdysvaltoja. Suomessa doulatoiminta on alkanut 90-luvulla ja ensimmäiset ammattidoulat aloittivat 2010.

“Continuous companionship during labour is recommended for improving labour outcomes” WHO

ACOG The American College of Obstetricians and Gynecologists 

Published data indicate that one of the most effective tools to improve labor and delivery outcomes is the continuous presence of support personnel, such as a doula. A Cochrane meta-analysis of 12 trials and more than 15,000 women demonstrated that the presence of continuous one-on-one support during labor and delivery was associated with improved patient satisfaction and a statistically significant reduction in the rate of cesarean delivery. Given that there are no associated measurable harms, this resource is probably underutilized.

Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery

Doula osaksi julkista terveydenhoitoa

Tutkimusten perusteella on perusteltavaa suositella doulapalvelua osaksi julkista terveydenhuoltoa lisäämään perheiden hyvinvointia. Lisää voit lukea näistä blogikirjoituksista:

Lapsen hyvinvointiin panostaminen alkaa jo kohdussa – doulan tuki merkittävä

Doulan hyödyt julkiselle terveydenhuollolle

Useat maat jo tarjoavat doulapalvelua perheilleen ja he tarjoavat tutkimuksiin perustuvaa hoitoa. Milloin Suomi toteuttaisi tätä näyttöön perustuvaa hoitoa?

Lisätietoa

Lisää doula-artikkeleita löytyy Synnytyksen ABC:n doula-sivun koosteesta.